Time out projecten

Een jongere kan gedurende enkele dagen bij ons in time-out verblijven. Een voorziening kan om verschillende redenen hiervoor kiezen: een jongere vindt moeilijk zijn plaats in een groep, het contact tussen de jongere en de begeleiding verloopt moeizaam, een jongere stelt grensoverschrijdend gedrag, …
Bij Openweide wordt de jongere de kans geboden om op verhaal te komen onder begeleiding. Hij of zij krijgt er de nodige ruimte om zichzelf weer te vinden, om te kunnen 'zijn' en in relatie tot de ander weer in balans te geraken. We geloven hierbij sterk in de principes van de 'theorie van presentie' zoals gedefinieerd door Prof Andries Baart.