Kindertherapie


Op een creatieve manier spelen we in op de eigen taal van kinderen (een speeltaal, een voeltaal, een woordenloze taal).
Het op deze manier therapeutisch werken met kinderen kan inzichten bieden in wat kinderen als angstig en moeilijk ervaren en mogelijk verborgen houden. Ze krijgen daarbij de grens en bodem aangereikt die ze nodig hebben.
De volgende werkvormen komen aan bod: ademhalings- en ontspanningsoefeningen (zie ook hippotherapie,...), schilderen, tekenen, visualisaties, muziek, werken met klei, verhalen,…

Hippotherapie


Wij geloven dat het contact tussen mens en dier door een wederzijds (aan-)raken een diepgang creëert die toelaat een basisvertrouwen en een gevoel van acceptatie en waardering op te bouwen. Het essentieel effect hierbij is: de dieren zijn er, staan altijd klaar en vellen geen oordeel. De begeleider en het dier als zijn partner helpt de eigen persoonlijke beleving en ervaring van het kind mee tot stand te brengen. Door observatie, stimulatie en waardering wordt het gevolgd in zijn ontdekking, verwondering en zelfrealisatie.

Aan de hand van een geleidelijke opbouw van eenvoudige ontspanningsoefeningen op de rug van onze pony krijgt het kind de kans om afwisselend grenzen te verleggen en tot rust te komen, binnen een natuurlijke en prikkelvrije omgeving.Onze pony reikt tal van mogelijkheden aan: evenwichtsoefeningen, oefeningen ter bevordering van de motoriek, oefeningen ter stimulering van de zintuigen, oefeningen gericht op het concentratievermogen,.... Voor die kinderen die een zware periode achter de rug hebben, die als gevolg van hun levensverhaal geleerd hebben om zich meer en meer van de buitenwereld af te sluiten en mede daardoor kampen met een laag zelfbeeld is de inzet van de pony een belangrijk instrument om te werken aan hun zelfvertrouwen. De pony kan deze kinderen helpen om hen uit hun isolement te halen. Tijdens het paardrijden ervaren ze dat ze nog steeds nieuwe dingen onder de knie kunnen krijgen. Die succeservaring is een belangrijke pedagogische en psychologische stimulans.

Canitherapie


Onze instellingshond (assistentiehond) EQ is opgeleid en ons toegewezen door Hachiko vzw. Hij kent een 50-tal commando's en vormt een belangrijke schakel binnen onze werking: hij is alomtegenwoordig op het terrein, dynamisch, evenwichtig en dankzij hem kan aan de jongeren omwille van zijn hoge aaibaarheidsfactor het belang en de kwaliteit van een knuffel gemakkelijk aangeleerd worden. Voor velen onder onze bezoekertjes wordt hij snel een echte vriend.

Via doelgerichte oefeningen door gebruikmaking van de hem aangeleerde commando's kan met de jongeren op een therapeutische manier gewerkt worden rond het bijschaven van sociale vaardigheden (bv. commando's geven op een duidelijke en rustige manier), vertrouwen krijgen, aandacht geven, het verhogen van assertiviteit (vb. hem consequent laten weten wat je van hem verlangt), controle krijgen door hem correct te begeleiden en te sturen,...