Hippotherapie


Wij geloven dat het contact tussen mens en dier door een wederzijds (aan-)raken een diepgang creëert die toelaat een basisvertrouwen en een gevoel van acceptatie en waardering op te bouwen. Het essentieel effect hierbij is: de dieren zijn er, staan altijd klaar en vellen geen oordeel. De begeleider en het dier als zijn partner helpt de eigen persoonlijke beleving en ervaring van het kind mee tot stand te brengen. Door observatie, stimulatie en waardering wordt het gevolgd in zijn ontdekking, verwondering en zelfrealisatie.

Aan de hand van een geleidelijke opbouw van eenvoudige ontspanningsoefeningen op de rug van onze pony krijgt het kind de kans om afwisselend grenzen te verleggen en tot rust te komen, binnen een natuurlijke en prikkelvrije omgeving.Onze pony reikt tal van mogelijkheden aan: evenwichtsoefeningen, oefeningen ter bevordering van de motoriek, oefeningen ter stimulering van de zintuigen, oefeningen gericht op het concentratievermogen,.... Voor die kinderen die een zware periode achter de rug hebben, die als gevolg van hun levensverhaal geleerd hebben om zich meer en meer van de buitenwereld af te sluiten en mede daardoor kampen met een laag zelfbeeld is de inzet van de pony een belangrijk instrument om te werken aan hun zelfvertrouwen. De pony kan deze kinderen helpen om hen uit hun isolement te halen. Tijdens het paardrijden ervaren ze dat ze nog steeds nieuwe dingen onder de knie kunnen krijgen. Die succeservaring is een belangrijke pedagogische en psychologische stimulans.