Gezinstherapie


Binnen het gezinssysteem zijn er heel wat factoren die het opvoeden kunnen beïnvloeden. Tijdens overlegmomenten gaan we samen-werken om dit aan te pakken. Hoe kunnen we het opvoeden bijsturen in functie van de vraagstelling van het kind ? Wat kan nog allemaal en wat kunnen we veranderen ? Hoe kan ieder hieraan meewerken ? Welke invloed is mee bepalend vanuit de school en klas? Welke plaats krijgt vrije tijd...
We starten in samenwerking met de ouders en het kind een trajectbegeleiding op, op maat van het individu:
  1. Tijdens een intakegesprek maken we kennis en gaan we op zoek naar de hulpvraag die leeft binnen het gezin.
  2. De trajectbegeleiding bestaat uit een reeks van sessies van anderhalf uur waarin we aan de slag gaan met de hulpvraag. Een begeleiding kan opgestart worden met het kind en/of met een ouder. Hoeveel sessies dit in beslag neemt is afhankelijk van de hulpvraag. We spreken af om de begeleiding tussentijds te evalueren.
  3. Tijdens een afrondend gesprek evalueren we de trajectbegeleiding en kijken we toekomstgericht. Naast gesprekken zullen ook andere therapeutische werkvormen aan bod komen zoals kindertherapie en hippotherapie.